Faq

Nasze narzędzie jest całkowicie bezpłatne. Dzięki kalkulatorowi, możesz bez żadnych zobowiązań sprawdzić, jaka byłaby rata Twojego kredytu, leasingu lub pożyczki leasingowej, w zależności od rodzaju, wartości i pozostałych parametrów interesującego Cie pojazdu.

Jeśli zainteresowała Cię oferta z kalkulatora, podaj swój adres mailowy, a prześlemy Ci na niego szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wystarczy podać podstawowe dane w dziale kontakt, a nasz Doradca dalej poprowadzi procedurę. Można także odwiedzić naszą centralę pod adresem Wrocław, ul. Stysia 20/1b.

Czy obsługujecie osoby z terenu całej Polski?

Tak. Dzięki sieci przedstawicieli jesteśmy w stanie zapewnić obsługę klientom z terenu całego kraju.

Ile trwa procedura kredytowa?

Standardowo decyzję podejmujemy w kilka godzin. Całość procedury od złożenia wniosku do uruchomienia kredytu najczęściej zajmuje jeden dzień roboczy.

Chce nadpłacić kredyt, jakie koszty ponoszę?

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku nadpłaty czy też wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego (zobowiązanie na osobę fizyczną).

Czy otrzymam dokumenty potwierdzające spłatę?

Dokumenty potwierdzające spłatę i zwolnienie zabezpieczeń są wysyłane na adres korespondencyjny po wygaśnięcia umowy.

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy raty będę mógł księgować jako koszt?

Kosztem będzie odsetkowa część raty (zgodnie z otrzymanym harmonogramem). Dodatkowo pojazd można amortyzować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie zabezpieczenia kredytu stosuje Bank?

Najczęstszym zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z polisy AC oraz przewłaszczenie pojazdu czyli wpis Banku do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela.

Co jeśli Bank zbankrutuje/ ogłosi upadłość?

Dla Klienta nic się nie zmienia, nadal spłaca kredyt na konto instytucji która przejęła upadający Bank. Warunki kredytowe pozostają bez zmian.

Czy mogę wziąć kredyt „pod zastaw” samochodu?

Tak. Jest to oferta skierowana do osób, które już kupiły samochód i chciałyby odzyskać zainwestowaną gotówkę.

Czy Bank może podnieść oprocentowanie w czasie trwania umowy?

Zmiana oprocentowania może nastąpić w przypadku podwyższenia stawki WIBOR o co najmniej 1 p.p. po ogłoszeniu zmiany przez NBP.

Zmiana oprocentowania działa również w przypadku obniżenia WIBOR o 1 p.p. z korzyścią dla Klienta.

Moja firma działa od kilku dni. Czy mogę starać się o leasing?

Tak. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie na podstawie indywidualnej analizy i oceny wniosku.

Czy konieczne jest wykupienie polisy AC?

Z uwagi na bezpieczeństwo umowy zawarcie takiej polisy jest obowiązkowe.

Na czym polega leasing pojazdów kupowanych na fakturę bez VATu?

Jest to najczęściej leasing finansowy.

Jakie tablice rejestracyjne otrzymam od leasingodawcy?

Rejestrujemy pojazdy w większości miast wojewódzkich. Zapytaj doradcę o szczegóły.

Czy osoby trzecie mogą użytkować przedmiot leasingu?

Warunki i możliwość użytkowania przedmiotu leasingu przez osobę (także firmę) trzecią regulują zazwyczaj Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL).

Rodzina, domownicy, bliscy oraz pracownicy leasingobiorcy mogą najczęściej bez przeszkód korzystać z przedmiotu leasingu, o ile nie narusza to warunków ubezpieczenia.

Kto odpowiada za przeglądy pojazdu?

Wszelkie przeglądy Przedmiotu Leasingu powinny być dokonywane przez Korzystającego w autoryzowanych stacjach obsługi, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie Sprzedaży, dokumentach gwarancyjnych, a także zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela ubezpieczającego Przedmiot Leasingu.

Czy mogę ubezpieczyć auto gdzie chcę?

Klient ma możliwość wyboru ubezpieczyciela, ale zgodnie z listą towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez Leasingodawcę i zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia.

 Od jakiej wartości powinien być ubezpieczony samochód?

Auto powinno zostać ubezpieczone co najmniej na wartość z FV zakupu. Klient ma możliwość wyboru wariantu sumy ubezpieczenia netto/ brutto.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP jest to dodatkowe ubezpieczenie od straty finansowej, utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (kradzieży). W przypadku szkody całkowitej poza odszkodowaniem z polisy AC zostanie wypłacone dodatkowe odszkodowanie z polisy GAP.

 

 

Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej?

Umowa leasingu może zostać zakończona wcześniej pod warunkiem zachowania wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania. Cena sprzedaży równa jest wówczas sumie zdyskontowanych rat leasingowych oraz opcji wykupu.

Otwieram działalność. Czy mogę ubiegać się o leasing na maszynę?

W ramach leasingu „na strat” dopuszcza się finansowanie maszyn budowlanych i wózków widłowych.

Czy finansujecie sprzęt używany?

Tak, maksymalny wiek to 10 lat, a dla maszyn i urządzeń budowlanych oraz drogowych to nawet 14 lat

Interesuje mnie krótki okres umowy. Jakie są możliwości?

Dla leasingu finansowego minimalny okres to 6 miesięcy.

Czy finansujecie sprzęt objęty stawką VAT 8%?

Tak, jeżeli na fakturze podana jest podstawa zastosowania obniżonej stawki.

Jakie rodzaje leasingu są dostępne?

Operacyjny i finansowy. Z uwagi na specyfikę branży zachęcamy do korzystania z leasingu finansowego.

Czy wymagane jest udokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności medycznej?

Tak, aby skorzystać z preferencyjnych warunków leasingu na sprzęt medyczny. Jeżeli nie posiadasz takich uprawnień możesz skorzystać z oferty standardowej.