Kredyt dla rolnika

Kredyty dla rolnika

Rolniku – poznaj możliwe formy finansowania działalności!

Klienci prowadzący działalność rolniczą mają szeroki wybór jeżeli chodzi o kredyty na prowadzenie gospodarstwa. Dostępnych jest wiele ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb i dedykowanych gospodarstwom o różnej wielkości.

Kto dokładniej może ubiegać się o finansowanie ukryte pod nazwą „kredyt dla rolnika”? Zostanie ono udzielone następującym grupom:

— rolnikom oraz firmom (w tym grupom producenckim) zajmującym się wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub ich przetwórstwem

— podmiotom prowadzącym działalność rolniczą

— dzierżawcom lub użytkownikom nieruchomości rolnych

— właścicielom oraz współwłaścicielom nieruchomości rolnych

— innym przedsiębiorcom z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Maksymalna kwota kredytu możliwa do udzielenia jest zazwyczaj uzależniona od wartości nieruchomości rolnych, a częstotliwość rat dopasowana do rodzaju prowadzonej działalności i wybierana spomiędzy miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. Zdarza się, że spłatę kapitału dostosowuje się do indywidualnych wpływów z produkcji. Rolnikom proponowany jest elastyczny i długi okres kredytowania, a transakcję można zabezpieczyć gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych. Jest to gwarancja spłaty kredytu ułatwiająca przedsiębiorcom działającym w sektorze rolnym dostęp do finansowania kredytem i pozwalająca na uzyskanie dopłaty do oprocentowania dla kredytów obrotowych. Gwarancja ma warunki dotyczące tego do jakich kredytów, zaciągniętych na konkretny okres czasu jest udzielana i obejmuje tylko kwotę kapitału – bez odsetek i kosztów kredytu.

Rolnikom ubiegającym się o kredyt lub leasing sprzętu rolniczego łatwo dostać finansowanie większości lub całości wartości inwestycji z zerowym lub niskim wkładem własnym. Kredyt rolniczy może być dostosowany do waluty w której osiągane są przychody – najczęściej PLN lub EUR – i jest udzielany po ocenie zdolności do spłaty zobowiązań, która jest obliczana zazwyczaj na podstawie ha przeliczeniowych i wskaźnika zadłużenia.

 

Kredyty dla rolników – na jaki się zdecydować?

Najistotniejszą kwestią jest zastanowienie się, na co zostaną przeznaczone uzyskane środki – może interesuje Cię kredyt na zakup ciągnika rolniczego? Na remont? Na sfinansowanie nowego sprzętu czy też maszyn? Na bieżące potrzeby i konieczne wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa? Na zakup środków do produkcji rolnej? W zależności od planów dotyczących sposobu rozwijania potencjału gospodarstwa Twoja decyzja kredytowa będzie się różnić.

 

Kredyt inwestycyjny

Jest to rodzaj kredytu udzielany gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na cele służące modernizacji i powiększeniu gospodarstwa, takie jak finansowanie na zakup użytków rolnych, nabycie nowych lub używanych maszyn rolniczych i środków transportu oraz urządzeń do produkcji rolnej czy też zakup, budowę lub modernizację budynków gospodarczych. Inne realizacje planów, na które można przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki obejmują inwestycje w odnawialne źródła energii takie biogazownie rolnicze, opłacenie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, zakup stada podstawowego i ziemi.

Kredyt inwestycyjny pozwala na pokrycie kosztów różnych inwestycji z sektora rolnictwa bez konieczności brania osobnej pożyczki na każdy cel. Oprócz tego kredyt ten może być wykorzystany do refinansowania zaciągniętych już kredytów i poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Kredyt inwestycyjny jest udzielany po zaprezentowaniu przez klienta biznesplanu oraz prognoz finansowych i omówieniu zakresu i skali planowanej inwestycji. Jest to najlepszy sposób na unowocześnienie biznesu dla gospodarstw rolnych.

 

Kredyt na prowadzenie gospodarstwa

Kredyt obrotowy, zwany czasem prościej kredytem na prowadzenie gospodarstwa, służy do finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą i pokrycia kosztów nagłych wypadków. Ta forma pożyczki jest dedykowana remontom, zakupom nowego sprzętu czy też nabyciu rzeczowych środków do produkcji rolnej lub instalacji fotowoltaicznej. Możliwe jest wzięcie go w rachunku bieżącym (inaczej debecie), co będzie bardzo korzystną opcją dla przedsiębiorców nieplanujących ogromnych wydatków, ponieważ wiąże się to z małym obciążeniem miesięcznym. Kredyt dla rolników w rachunku bieżącym jest udzielany na krótki okres, zazwyczaj do roku z możliwością przedłużenia, a opłata kredytobiorcy jest uzależniona w całości od wykorzystanych przez niego środków, więc świetnie się sprawdzi do finansowania codziennych potrzeb gospodarstwa.

Należy wziąć również pod uwagę tradycyjne kredyty ratalne, z których środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym spłatę zadłużenia. Te są często zabezpieczane hipoteką na nieruchomości rolnej – nie zmienia to jednak faktu, że inne kwoty będą proponowane dużym, a inne małym gospodarstwom. Sfinansowanie potrzeb indywidualnej działalności rolniczej obejmuje zakup takich rzeczy jak pasze i dodatki do nich, materiał siewny, opryskiwacze, nawozy i środki ochrony roślin, narzędzia uprawowe, części zamienne do maszyn i instalacji rolniczych czy też urządzenia mechaniczne. Sprawdzi się właściwie na wszystkie towary związane z rolnictwem, jeżeli klient udowodni ich niezbędność – również jako kredyt na maszyny rolnicze.

Rolnikom udzielane są również specjalne kredyty, które przeznacza się na odbudowanie gospodarstwa po klęsce żywiołowej lub innej tragedii. Zazwyczaj służą one jednemu z dwóch celów: finansują nakłady inwestycyjne niezbędne do odtworzenia środków trwałych albo nakłady rzeczowe konieczne do wznowienia produkcji w rolnictwie po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przy udzielaniu takiej pożyczki ważnym krokiem jest oszacowanie szkód, brany pod uwagę jest również powód katastrofy (susza, zalanie) oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego (czy gospodarstwo jest bardziej narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne niż gdyby było gdzie indziej?).

Leasing

Leasing na maszynę jest dobrym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą poszerzyć swoje zasoby o profesjonalny sprzęt. Pewne jest, że zakupienie nowego wyposażenia będzie miało pozytywny wpływ na rozwijanie potencjału gospodarstwa, niezależnie od jego wielkości.

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu zakupu środków trwałych, które następnie przechodzą na własność pożyczkobiorcy. Do aktywów trwałych zaliczamy maszyny, urządzenia oraz pojazdy. Finansowanie to można więc przeznaczyć zarówno na samochody osobowe i ciężarowe, naczepy, kombajny, ciągniki i sieczkarnie, jak i na drobny sprzęt rolniczy czy też zakup dodatkowego wyposażenia maszyn takiego jak nawigacja GPS. Maksymalna kwota pożyczki jest oczywiście uzależniona od zdolności kredytowej oraz ceny finansowanego aktywa, istnieje jednak również możliwość połączenia leasingu na maszynę z dotacjami unijnymi. Oprócz tradycyjnego leasingu banki oferują pożyczki leasingowe oraz pożyczki leasingowe europejskie. W obu podstawowym zabezpieczeniem będzie finansowane aktywo, ale w tej drugiej dojdzie do tego jeszcze przelew wierzytelności z tytułu dotacji z UE. Pożyczka leasingowa europejska jest dostępna dla wnioskujących o fundusze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak widać, prowadzenie działalności rolniczej otwiera drzwi klientom do wielu dedykowanych sposobów finansowania. Pozostaje tylko wybrać odpowiedni kredyt lub leasing i skupić się na ekspansji i modernizacji swojego gospodarstwa!